NLP Post-masteropleiding

NLP Post-masteropleiding  “Leider van je leven.”

Toen NLP ontstond in de jaren 80, kwam dat voort uit de gedachte dat we kunnen leren van elkaar. De vraag die Bandler en Grinder zichzelf stelden was ‘hoe doen mensen die succesvol zijn wat ze doen?’ Een belangrijke vraag die mensen uitnodigt te leren van anderen. Nog specifieker gezegd: van anderen te leren wie ze zelf willen zijn. Daarmee nam NLP een plek in binnen de stroming van de positieve psychologie om mensen te ondersteunen in hun emancipatie en zelfverwerkelijking.

Tot op de dag van vandaag is de methodiek van NLP zeer behulpzaam bij zelf het stuur in handen leren nemen, invloed ervaren en outcomes realiseren die passen bij wie je in essentie bent. Tijdens de Practitioner en de Master Practitioner heb je stappen gezet, die je bijvoorbeeld meer vrijheid en liefdevolle communicatie hebben gebracht.

Tijdens de Post Master maken gaan wij een stap verder, een beweging naar je zelf die mogelijk is vanuit deze basis.
Je hebt ruimschoots ervaringen opgedaan in wie je bent in je essentie. Voorbij het moeten, het denken (dat altijd in het verleden of de toekomst is) en het gevoel van ‘nog niet goed genoeg’ kun je al geregeld tot rust komen in de open ruimte van aanwezig zijn in je essentie. Daar ervaar je flow, creativiteit, openheid en vertrouwen.

Je komt los van de reactiviteit op gedragsniveau en maakt contact met een diepere aanwezigheid. De stem van de interne criticus komt dan tot rust, zodat de stem van tevredenheid en ‘er is genoeg’ kan klinken.

Tijdens de Post Master willen wij je ondersteunen in dit proces om niets meer erbij te willen, maar juist los te laten wat je niet meer nodig hebt. Je leert nog dieper te begrijpen wie je bent voorbij ego behoeften, zodat jouw bijdrage in dit leven zich vrijer kan ontplooien.

Je krijgt inzichten, kennis en ervaringen aangereikt die je ondersteunen bij het kunnen loslaten wat niet van jou is, zoals:

 • Verdieping in kennis die je helpt vanuit ontspanning professioneel en persoonlijk te communiceren en handelen.
 • Helderheid in wat echt belangrijk voor je is in je leven en hoe je dit concreet vorm kunt geven. Vooral om dit nog meer in de praktijk te brengen.
 • De beweging van EGO naar ECO bewustzijn
 • Een dieper begrip van de eigen emoties
 • Het vermogen om meer in verbinding met het huidige moment te zijn
 • Meer dankbaarheid in het leven te ervaren
 • Hoe je op een natuurlijke wijze los kunt laten wat niet van jou is en ervoor kunt kiezen of je voor de ander in het moment van betekenis wil en kunt zijn.

Het gaat erom dat je van je zelf wordt. Je vergroot je interne referentie, waardoor jouw potentieel tot bloei komt. Door authentiek te zijn, ontstaat vanzelf wat bij jou past.

Hiervoor hebben wij het model van Spiral Dynamics verder ontwikkeld, zodat het als interessante kapstok kan dienen om inzicht te krijgen in hoe we ons bewustzijn kunnen vergroten, waardoor ons potentieel tot uiting komt. We nodigen je in de opleiding uit om verdere stappen te zetten van IK naar ZIJN.

Dat doen we door concrete oefeningen en met behulp van wetenschappelijk onderbouwde bronnen. We oefenen in het meer en meer loslaten van eigen oordelen, cynismen en angsten, zodat er verbinding ontstaat. En dan ga je merken hoe makkelijk het is om volmondig JA te kunnen zeggen tegen wat er op dat moment is.

Bedoeling van deze opleiding:

 • Dat je een initiatief wat je belangrijk vindt gaat ontwikkelen, om het in de praktijk te brengen.
 • Deze opleiding biedt een verdere verdieping in persoonlijke en professionele ontwikkeling
 • Je voelt je toegerust om leiding te nemen over je eigen leven, zowel in werk als privé
 • Je kent jezelf voorbij je ego behoeften en hebt ervaringen opgedaan in wat je wil bijdragen in het leven
 • Je herkent patronen in jezelf en bent in staat daar ecologisch mee om te gaan
 • Je bent je bewust van de manier waarop je aanwezig bent en hoe je van invloed bent op je omgeving
 • Je durft meer en meer vanuit interne referentie keuzes te maken en voor te leven waar je voor staat
 • Je kunt contact maken met jezelf en anderen voorbij gedragspatronen, waardoor je adequater kunt doen wat nodig is
 • Je leeft dit voor aan anderen en bent daarmee een inspiratiebron

Qua inhoud:

 • Leiderschap in verschillende vormen
 • Presence
 • Diep luisteren
 • Cirkel van invloed en pro activiteit
 • Overdracht en tegenoverdracht
 • Bewustzijnsniveaus mbv Spiral dynamics
 • De reis van de held
 • De natuur als leermeester
 • Mindfulness en stilte
 • Kwantumfysica en neurowetenschappen
 • Theorie U

Qua attitude:

 • Vooronderstellingen kunnen (voor)leven
 • Mindfull kunnen zijn
 • Weten wie je wil zijn en wat je wil bijdragen
 • Openheid ontwikkelen door uitbreiden MOW

Tijdens de opleiding kom je in intervisiegroepen bij elkaar om elkaar als critical friend te ondersteunen en help je elkaar bij het plannen, organiseren en uitvoeren van het (voorgenomen) initiatief

Afsluiting en certificering van de opleiding:

Een eindopdracht is dat mensen een initiatief door de maanden heen vormgeven dat ontstaat vanuit de bijdrage die ze willen leveren. Met de uitvoering van dit initiatief tonen deelnemers hoe ze zich hebben ontwikkeld in de realisatie van je initiatief. Het proces en het resultaat van het initiatief wordt aan andere deelnemers gepresenteerd.

Deze Postmaster is interessant als je:

 • je leiderschap wil ontwikkelen
 • misschien de ambitie hebt om hierna een trainersopleiding/-training in te willen gaan
 • je persoonlijk wil verdiepen en ontwikkelen
 • zicht wil krijgen op eigen blinde plekken
 • je coachende/begeleidende attitude wil verdiepen
 • zin hebt om vrijer te leven
 • de wens hebt om andere te inspireren
 • meer om jezelf wil lachen en het leven lichter wil nemen
 • meer in contact met je missie wil leven.
 • meer wil leven vanuit de Flow

‘We hebben allen de capaciteit om anderen te inspireren en bekrachtigen. Maar we moeten bereid zijn ons eerst te wijden aan onze persoonlijke groei en ontwikkeling als leiders’ 

(uit ‘Discovering your authentic leadership’)

Instroom:

Voor alle NLP Masters die bij Instituut Menz zijn afgestudeerd, bestaat de mogelijkheid om zich in te schrijven voor deze opleiding.

Voor NVNLP erkende NLP Masters die buiten Instituut Menz zijn afgestudeerd, bestaat de mogelijkheid om middels een intakegesprek te verkennen of een optie genomen kan worden.

De  NLP Post-masteropleiding start op 13 december.

De opleidingstijden zijn van 10.00 uur tot ca. 18.00 uur.

 • 1ste blok   vr 13, za 14, zo 15 december
 • 2de blok   za 15, zo 16, ma 17 februari
 • 3de blok   vr 03, za 04, zo 05 april
 • 4de blok   za 06, zo 07, ma 08  juni

Locatie

Om de opleiding en het ontwikkelproces optimaal te ondersteunen laten we de NLP Post-masteropleiding plaatsvinden in het voormalige klooster in Huissen (op korte afstand van Arnhem en Nijmegen). In de trainingszaal en de grote kloostertuin is voldoende ruimte en rust om optimaal van de opleiding te kunnen profiteren.

In de pauzes kun je ook genieten van de schitterende omgeving van de uiterwaarden van de Neder-Rijn.

Tarief

Het tarief voor deze NLP Post-masteropleiding is in 2019 € 2120,-
Dit is inclusief het lesmateriaal, de syllabus, warme lunchmaaltijd, koffie, thee, fruitsappen, fruit e.d.
Deze opleiding is vrijgesteld van BTW.

Eten en wensen

Onze maaltijden komen met voorkeur uit de regio en zijn vegetarisch en grotendeels biologisch. Met betrekking tot de lunches kunnen wij rekening houden met dieetwensen of allergieën. We vragen je deze tijdig aan ons kenbaar te maken. Evenals andere wensen.

Overnachting

Er bestaat de mogelijkheid om te overnachten. Als deelnemer van Instituut Menz ontvang je korting op de kamer met ontbijt in het klooster.

Interesse?

meld je aan of neem vrijblijvend een optie voor de nlp postmaster-opleiding

Als je meer informatie wenst, neem gerust telefonisch contact met ons op via het nummer 026-376 45 33, e-mail info@instituutmenz.nl of via het aanmeldformulier.