Post-masteropleiding

De Post-masteropleiding

Zou je vrijer willen leven en werken? Meer verbonden willen leven en leiding nemen vanuit FLOW?

Heb je behoefte aan meer “work-life balance’ en meer balans in je gezondheid?
Wil je structureel meer balans in je stemmingen en in je communicatie? Wil je structureel meer leven in het NU? Wil je iets concreet in de wereld brengen wat belangrijk voor je is?

Dan is deze Postmasteropleiding voor jou interessant!

Misschien herken jij, dat je door het volgen van de Practitioner en Master hebt ontdekt wat bij je past? En dat je er nu aan toe bent om dit verder te verdiepen? Zou je meer willen onderzoeken en uitbouwen wie je bent voorbij alle patronen? Misschien herken je wel, dat het soms een uitdaging is om in verbinding met jezelf te blijven als je in contact met anderen bent. Hoe makkelijk gebeurt het, dat je wordt meegezogen in de veelheid van wat er op een dag op je af komt. Stel je voor, dat het je meer lukt in zulke momenten dichtbij jezelf te blijven, met twee benen op de grond, aanwezig in het moment. Dan wordt het mogelijk om wat je belangrijk vindt concreet in de wereld te brengen.

Hoe het ontstond en wat wij voor ogen hebben.

Toen NLP ontstond in de jaren 80, kwam dat voort uit de gedachte dat we kunnen leren van elkaar. De basisvraag was ‘hoe doen mensen wat ze doen als ze succesvol zijn in wat ze doen?’ Een belangrijke vraag die mensen uitnodigt te leren van anderen wie we zelf willen zijn. Daarmee nam NLP een plek in binnen de stroming van de positieve psychologie om mensen te ondersteunen in hun emancipatie en zelfverwerkelijking.
Tot op de dag van vandaag is de methodiek van NLP zeer behulpzaam bij zelf het stuur in handen leren nemen, invloed ervaren en Outcomes realiseren die passen bij wie je in essentie bent. Tijdens de Practitioner en de Master Practitioner heb je stappen gezet, die je bijvoorbeeld meer vrijheid en verbondene communicatie hebben gebracht.

Tijdens deze Post-Masteropleiding gaan wij een stap verder.

Je hebt natuurlijk al ervaringen opgedaan in wie je in je essentie bent. Je kent het gevoel voorbij het moeten en het dwangmatig denken. Misschien herken je ook het gevoel van ‘nog niet goed genoeg’ dat de kop opsteekt. En tegelijk kun je ook tot rust komen in de open ruimte van aanwezig zijn in je essentie. In de momenten dat je flow ervaart, creativiteit, openheid en vertrouwen.
In die momenten ben je ook los van de reactiviteit op gedragsniveau. Zonder de stem van de interne criticus kom je dan tot rust, zodat de stem van tevredenheid en het is goed zoals het is kan klinken en een diepe aanwezigheid.

Tijdens de Post Master willen wij je ondersteunen om niets meer erbij te moeten.
Het gaat ons erom om je te laten ontwikkelen op een natuurlijke manier en los te laten wat je niet meer nodig hebt. Je leert veel dieper te begrijpen wie je in essentie bent voorbij je ego behoeften. Daardoor kan zich jouw bijdrage in dit leven vrijer ontplooien.

Hierdoor ontstaan verschillende effecten. Bijvoorbeeld voelen mensen zich meer verbonden. Je zult minder meningen en oordelen in je zelf waarnemen. Mensen zijn vreugdevoller in het contact met zichzelf en anderen. Ook zijn ze vaak in staat meer oordeelvrij waar te nemen. Hierdoor ontstaan verrassende oplossingen of zelf nieuwe wegen. Dit merk je zowel in je privé als in je werkomgeving. Je natuurlijke creativiteit groeit en je hebt meer energie over.

Concreet krijg je meer inzichten, kennis en ervaringen aangereikt die je ondersteunen bij het kunnen loslaten wat niet van jou is. Je leert bijvoorbeeld:

 • Vanuit ontspanning professioneel en persoonlijk te communiceren en handelen.
 • Helderheid in wat echt belangrijk voor je is in je leven en hoe je dit concreet vorm kunt geven. Vooral om dit nog meer in de praktijk te brengen.
 • De beweging van EGO naar ECO bewustzijn
 • Een dieper begrip en het veranderen van de eigen emoties
 • Het vermogen om meer in verbinding met het huidige moment te zijn
 • Meer dankbaarheid in het leven te ervaren
 • Hoe je op een natuurlijke wijze los kunt laten wat niet van jou is en ervoor kunt kiezen of je voor de ander in het moment van betekenis wil en kunt zijn.

Wat is de inhoud en wat gaan we doen?

Het gaat erom dat je van jezelf wordt. Je vergroot je interne referentie, waardoor jouw potentieel tot bloei komt. Door authentiek te zijn, ontstaat vanzelf wat bij jou past.

Hiervoor hebben wij verschillende methodes gekozen. Wij maken bijvoorbeeld kennis met een neurowetenschappelijk model van ‘subject of object’ zijn. Dit model is niet alleen van invloed op de manier hoe je met jezelf en anderen ecologisch om kunt gaan, maar wij reiken jou ook de oorsprong in de ‘salutogenese’ aan. (de wetenschap hoe je gezond blijft/wordt).

Ook hebben wij het model van Spiral Dynamics verder ontwikkeld, zodat het als interessante kapstok kan dienen om inzicht te krijgen in hoe we ons bewustzijn kunnen vergroten, waardoor ons potentieel beter tot uiting komt.

Inzicht in overdracht en tegenoverdracht gaat je helpen je eigen behoeften in je handelen te doorzien en bewust te maken, zodat je keuzevrijheid in jezelf vergroot en het handelen van gezonde grenzen in contact met anderen
Ook verdiepen wij met oefeningen het werk van Eckhart Tolle en anderen.

Wij laten je vooral veel ervaren. Dat doen we door concrete oefeningen en met behulp van wetenschappelijk onderbouwde bronnen. We oefenen in het meer en meer loslaten van eigen oordelen, cynismen en angsten, zodat er verbinding ontstaat. En dan ga je merken hoe makkelijk het is om volmondig JA te kunnen zeggen tegen wat er op dat moment is.

Qua inhoud:

 • Leiderschap in verschillende vormen
 • Presence
 • Diep luisteren
 • Cirkel van invloed en pro activiteit
 • Overdracht en tegenoverdracht
 • Bewustzijnsniveaus mbv Spiral dynamics
 • De natuur als leermeester
 • Mindfulness en stilte
 • Kwantumfysica en neurowetenschappen
 • Theorie U
 • Verdieping in het werk van Eckhart Tolle

Qua attitude:

 • Vooronderstellingen kunnen (voor)leven
 • Aandachtige aanwezigheid willen beoefenen
 • Weten wie je wil zijn en wat je wil bijdragen
 • Openheid ontwikkelen door uitbreiden MOW

Tijdens de opleiding kom je in intervisiegroepen bij elkaar om elkaar als critical friend te ondersteunen en help je elkaar bij het plannen, organiseren en uitvoeren van het (voorgenomen) initiatief

Afsluiting en certificering van de opleiding:

De eindopdracht is dat jij een initiatief door de maanden heen concreet vormgeeft. Het proces en het resultaat van het initiatief wordt aan andere deelnemers gepresenteerd.

Bedoeling van deze opleiding:

 • Dat je een initiatief wat je belangrijk vindt gaat ontwikkelen, om het in de praktijk te brengen.
 • Deze opleiding biedt een verdere verdieping in persoonlijke en professionele ontwikkeling
 • Je voelt je toegerust om leiding te nemen over je eigen leven, zowel in werk als privé
 • Je kent jezelf beter voorbij je ego behoeften en hebt ervaringen opgedaan in wat je wil bijdragen in het leven
 • Je herkent patronen in jezelf en bent in staat daar ecologisch mee om te gaan
 • Je bent je bewust van de manier waarop je aanwezig bent en hoe je van invloed bent op je omgeving
 • Je durft meer en meer vanuit interne referentie keuzes te maken en voor te leven waar je voor staat, zonder uit verbinding te gaan met anderen
 • Je kunt contact maken met jezelf en anderen voorbij gedragspatronen, waardoor je adequater kunt doen wat nodig is
 • Je leeft dit voor aan anderen en bent daarmee een inspiratiebron
 • Je leeft meer vanuit natuurlijke ontspannenheid
 • Je merkt dat je gezonder begint te leven.

Deze Postmaster is interessant als je:

 • Je persoonlijk wil verdiepen en ontwikkelen
 • Meer in contact vanuit je kern wil leven.
 • Je leiderschap wil ontwikkelen
 • Misschien de ambitie hebt om hierna trainer te worden
 • Zicht wil krijgen op eigen blinde vlekken
 • Je coachende/begeleidende vaardigheden en attitude wil verdiepen
 • Meer creativiteit wil ontwikkelen
 • Beter in je grenzen gerespecteerd wil worden
 • Zin hebt om vrijer te leven
 • Meer om jezelf wil lachen en het leven lichter wil nemen
 • De wens hebt om anderen te inspireren
 • Meer wil leven vanuit de Flow en interne referentie
 • Tegen Stress wil zeggen: “Nee dank je wel, hoeft niet”
 • Meer angstvrijheid wil ervaren
 • De ingrediënten voor een fijne (werk)dag wil leren begrijpen.
 • Energie over wil hebben aan het eind van de dag

‘We hebben allen de capaciteit om anderen te inspireren en bekrachtigen. Maar we moeten bereid zijn ons eerst te wijden aan onze persoonlijke groei en ontwikkeling als leiders’ 

(uit ‘Discovering your authentic leadership’)

Instroom:

Voor NLP Masters die bij Instituut Menz zijn afgestudeerd, bestaat de mogelijkheid om zich in te schrijven voor deze opleiding.

Voor NVNLP erkende NLP Masters die buiten Instituut Menz zijn afgestudeerd, bestaat de mogelijkheid om middels een intakegesprek te verkennen of een optie genomen kan worden.

De Post-masteropleiding is in verband met de planning rondom corona op dit moment uitgesteld.

Wij maken via onze nieuwsbrief bekend wanneer de Post-masteropleiding weer wordt aangeboden.


Locatie

Om de opleiding en het ontwikkelproces optimaal te ondersteunen laten we de NLP Post-masteropleiding plaatsvinden in het voormalige klooster in Huissen (op korte afstand van Arnhem en Nijmegen). In de trainingszaal en de grote kloostertuin is voldoende ruimte en rust om optimaal van de opleiding te kunnen profiteren.

In de pauzes kun je ook genieten van de schitterende omgeving van de uiterwaarden van de Neder-Rijn.

Tarief

Het tarief voor deze Post-masteropleiding wordt op een later moment bekend gemaakt.
Dit is inclusief het lesmateriaal, de syllabus, warme lunchmaaltijd, koffie, thee, fruitsappen, fruit e.d.
Deze opleiding is vrijgesteld van BTW.

Eten en wensen

Onze maaltijden komen met voorkeur uit de regio en zijn vegetarisch en grotendeels biologisch. Met betrekking tot de lunches kunnen wij rekening houden met dieetwensen of allergieën. We vragen je deze tijdig aan ons kenbaar te maken. Evenals andere wensen.

Overnachting

Er bestaat de mogelijkheid om te overnachten. Als deelnemer van Instituut Menz ontvang je korting op de kamer met ontbijt in het klooster.

Interesse?

meld je aan of neem vrijblijvend een optie voor de nlp postmaster-opleiding

Als je meer informatie wenst, neem gerust telefonisch contact met ons op via het nummer 026-376 45 33, e-mail info@instituutmenz.nl of via het aanmeldformulier.