Stilteretraite in het klooster

Verlang jij naar meer balans en kwaliteit in je leven?

Je kent waarschijnlijk de momenten waar alles klopt, waar je in de flow bent. Waar je energie hebt en het van binnen vredig is. Waar je je niet hoeft te verhouden tot een mening over jezelf of iemand of iets.
Het is gewoon helemaal goed zo als het is zonder dat iets aan de situatie veranderd hoeft te worden.
Op deze momenten zijn hersengolven gelijkmatig en ontstaat ruimte voor creativiteit en nieuwe oplossingen.
Je kent misschien dat in deze momenten naast de nieuwe inzichten, vooral een vredig en vreugdevol gevoel in je aanwezig is. Dat gevoel dat je leeft.
Je merkt op dat je gelukkig bent. Dit gevoel van gelukkig zijn is dan onafhankelijk van de omstandigheden.
Deze toestand wordt in de neurobiologie “coherentie” genoemd.
Het is de essentie van wie je van nature bent. Veel mensen zijn dit in het dagelijkse drukke bestaan kwijt geraakt en verlangen er weer naar terug.

Om deze innerlijke aanwezigheid weer her te ontdekken, beoefenen wij de aanwezigheid op wat er werkelijk is. “the direct path” Het is een natuurlijke toestand zonder dat je daar iets voor moet veranderen of moet doen. Dit gaat verder dan rust. Het is leven vanuit je natuurlijke zijn.
Naast deze ervaring gaat het in deze retraite ook om gereedschappen te ontwikkelen die je in het dagelijks leven helpen meer in balans te blijven. Leren om met opkomende emoties en gevoelens bewuster om te gaan en leren deze structureel in je zenuwstelsel te veranderen als je dit wenst.

Door de concrete en geleide aanwijzingen kom je diep in je daadwerkelijke ervaring zonder omwegen. In deze vorm van meditaties kun je de essentiële aard van deze ervaring onderzoeken. De kern ontdekken van natuurlijke tevredenheid en vreugde waar alle mensen naar streven.

Aanpak

Naaste begeleide meditaties zijn er dagelijks ook dialoog momenten waar concrete vragen beantwoord worden. Eventueel benodigde toelichting zullen wij op een zeer toegankelijke en natuurlijke wijze aanbieden. In combinatie met eventuele uitleg over de werking van de hersenen, psychologie, oosterse filosofie en wijsheden wordt de onderbouwing begrijpelijk aangeboden en geregeld ontstaat hierbij ook ontzettend veel humor met elkaar.

Opbouw van de bewustzijnsretraite met stiltetijd:

Wij starten op zondag om 19.30 met het avondprogramma en de afsluiting is vrijdag rond 16.45 uur

 • 07.30 geleide meditatie of alternatief in de tuin in stilte
 • 8.30 ontbijt in stilte en eigen tijd
 • 10.30 geleide meditatie, dialoog voor vragen of meditatie in de kloostertuin
 • 12.00 geleide meditatie
 • 13.00 lunch in stilte
 • 14.00 eigen tijd in de natuur
 • 16.30 geleide meditatie/dialoog
 • 17.30 avondeten in stilte en eigen tijd
 • 19.30 meditatie
 • 20.20 dialoog en meditatie
 • 21.30 noble silence

De tijden en het programma zijn indicaties en zullen afhankelijk van de groepsdynamiek aangepast worden.

De instroomeisen en wensen:

 • als je ervaring hebt met aandachtsbeoefening bijvoorbeeld meditatie, contemplatie e.d. of
 • een eerdere deelname aan een opleiding of retraite bij Instituut Menz

Het is wenselijk dat je enkele ervaringen met aandachtsbeoefening hebt opgedaan en dat je actief het effect van stiltebeoefening  wilt onderzoeken.
Als je mee zou willen doen of twijfelt of als je vragen hebt, bel gerust met Bernd Jansen 06-40868519.

Locatie regio Arnhem Nijmegen

Het klooster in Huissen (op korte afstand van Arnhem en Nijmegen).
In de ruime opleidingszaal en de grote kloostertuin is voldoende ruimte om optimaal van deze retraite te kunnen profiteren.

Datum

De bewustzijnsretraite met stiltetijd vindt plaats van zondag avond 18 t/m zondag 23 augustus
Het maximum aantal deelnemers is beperkt en zal afhankelijk zijn van de groepssamenstelling.

De daaropvolgende bewustzijnsretraite vindt plaats van   17  t/m 20 oktober

Overnachting

Wij verblijven 5 nachten in het klooster.

Tarief en goede doel

Het tarief voor de bewustzijnsretraite met stiltetijd is € 675,-/865,-/955,- op basis van
Compleet verzorgde retraite, inclusief begeleiding, 5 overnachtingen, ontbijt, lunch en avondeten, koffie/thee.
10% van het tarief gaat naar sociale projecten van het klooster en naar ons kindertehuis in Vietnam

Interesse?

meld je aan voor de bewustzijnsretraite met stiltetijd.
Wil je meer weten? Neem contact met Bernd Jansen op via 0640868519, bernd@instituutmenz.nl of via het contactformulier.

Begeleider

Deze retraite wordt begeleid door Bernd Jansen.

Na een katholieke opvoeding heeft hij een leerweg in de boeddhistische scholen Hinayāna en Mahāyāna bewandeld. Onder anderen bij de ZEN-meester Willigis Jäger. Decennialange scholing en beoefening bij ZEN-meester Thich Nhat Hanh in de kloostergemeenschap Plum Village in Frankrijk en Duitsland. Alsook de Advaita Vedanta in de traditie van Ramana Maharshi. Daarnaast is hij zeer geïnspireerd door het wetenschappelijke werk van Bernado Kastrup

In combinatie met zijn beroepsachtergrond in de psychotherapie en bevlogenheid voor de neurowetenschappen en kwantumfysica, is hij gefascineerd om de verbanden tussen oostelijke en westelijke wijsheid en -kennis te leggen. Maar het begrijpen door de ervaring is waar het hem om gaat. Zijn wens is voorbij iedere methode, overtuiging of model, het bewustzijn van wie wij in wezen zijn op een begrijpelijke en toegankelijk wijze voor iedereen ervaarbaar te maken.

Vaak gehoorde feedback is dat mensen meer levenskwaliteit en levensoriëntatie ervaren omdat ze zich meer bevrijd voelen van egostemmetjes (oude conditioneringen in het zenuwstelsel). Ook dat mensen meer innerlijke vrede ervaren omdat het moeten steeds meer verdwijnt. Gewoon ZIJN. Leven vanuit en in bewustzijn.

Het waren spirituele pad is niet een pad dat ergens naartoe leidt. Het laat je stilstaan bij wie je bent.

– Nin Sheng –