Opleidingskosten en fiscus

Opleidingskosten en fiscus

Opleidingskosten kunnen in de praktijk beduidend lager uitvallen omdat de uitgaven voor een opleiding of een studie voor uw beroep of toekomstige beroep fiscaal aftrekbaar zijn als persoonsgebonden aftrek onder bepaalde voorwaarden.

Veel werkgevers zien in dat een NLP- opleiding een waardevolle investering is in hun medewerkers en vergoeden de opleiding geheel of gedeeltelijk.

Ook de fiscus ziet de waarde in en voor wie de opleiding zelf moet bekostigen, is de NLP-opleiding in veel gevallen fiscaal aftrekbaar.

Voorwaarden aftrek

Uw studiekosten of andere scholingsuitgaven mag u onder de volgende voorwaarden meetellen:

 • U of uw fiscale partner deed de uitgaven voor uw studie.
 • De opleiding of studie was gericht op uw beroep of toekomstig beroep.
 • De uitgaven (min eventuele vergoedingen) waren hoger dan de drempel van € 250. De uitgaven boven de drempel mag u aftrekken. Meestal geldt een maximaal aftrekbedrag van € 15.000.

Als u voor uw studiekosten of andere scholingsuitgaven een vergoeding ontving, bijvoorbeeld een beurs of een vergoeding van uw werkgever, moet u deze vergoeding eerst van uw uitgaven aftrekken voordat u het aftrekbedrag berekent.

De volgende kosten mag u meetellen:

 • lesgeld
 • kosten voor studieboeken of vakliteratuur
 • afschrijving duurzame zaken. De afschrijving van een duurzame zaak behoort uitsluitend tot de studiekosten voor zover u die zaak gebruikt voor de opleiding of studie. Hierbij moet u rekening houden met de restwaarde en de levensduur. Voor computers en randapparatuur geldt een levensduur van 3 jaar en een restwaarde van 10%.

De volgende kosten mag u niet meetellen:

 • rente voor studieschulden
 • uitgaven voor levensonderhoud, bijvoorbeeld huisvesting, voeding en kleding
 • reis- en verblijfkosten
 • uitgaven voor studiereizen of excursies
 • uitgaven voor een werk- of studeerruimte (ook niet de inrichting daarvan)

Aandachtspunten

 • De aftrek is van toepassing voor het jaar waarin de kosten worden betaald. Het kan fiscaal zinvol zijn om de studiekosten vooruit te betalen.
 • De drempel van € 250 geldt voor elk jaar waarin studiekosten worden betaald. Gespreide betaling kan er dan toe leiden dat de drempel twee keer moet worden afgetrokken. Echter, als u meerdere jaren achtereen opleidingen volgt, dan zijn de betalingen gewoonlijk toch al over meerdere jaren gespreid.
 • Als u een fiscale partner heeft die ook opleidingen volgt, worden de kosten bij elkaar geteld en de drempel van € 250 slechts 1x per kalenderjaar afgetrokken.
 • Voor opleidingen die door de werkgever worden betaald of die u als zelfstandige volgt, gelden vaak andere regels. Informeer bij de Belastingdienst of fiscale adviseur.

Disclaimer: Instituut Menz aanvaardt op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voor mogelijke foutief weergegeven informatie op deze pagina.

De tarieven voor de betreffende opleidingen of de trajecten zijn in de opleidingsbeschrijving te vinden onder het kopje: aanbod