Over NLP

Wat is NLP ?

NLP is ontstaan in de jaren 70 vanuit de vraag hoe het komt dat sommige mensen effectief zijn in wat ze doen en anderen niet. De eerste NLP-ontwikkelaars Richard Bandler en John Grinder vroegen zich af wat de mechanismen zijn van effectief handelen en vooral: ‘Hoe doen deze mensen dit?’

Bandler en Grinder ontdekten dat effectieve mensen, hoe verschillend ze ook zijn, gemeenschappelijke vormen van communicatie hebben, die zich vooral uiten in taalgebruik en gedrag. Hieruit ontstond een krachtige communicatie- en verandermethodiek met de naam ‘Neuro Linguïstisch Programmeren’.

Neuro verwijst naar de interactie tussen ons zintuigelijk waarnemen en ons neurale systeem (het centrale zenuwstelsel). Deze interactie staat centraal in het creëren van onze ervaringen.

Linguïstisch verwijst naar de taal die wij gebruiken om betekenis te geven aan onze denk- en gevoelspatronen (onze werkelijkheid). De mate waarin we betekenis kunnen geven bepaalt de kwaliteit van onze ervaringen.

Programmeren verwijst naar onze geconditioneerde denk-, gevoels- en gedragspatronen en het vermogen om die te analyseren en te veranderen.

Basisdoelen van NLP

  • Uitbreiden van keuzes en opties
  • Uitbreiden van competenties
  • Optimaliseren van interpersoonlijke communicatie
  • Bewust worden van wat er echt toe doet
  • Doelen stellen en bereiken
  • Benutten van je (zintuiglijke) vermogen

Ontwikkelingen

Naast het gebruik van de klassieke NLP-modellen en -methoden zijn er in de laatste 10 jaar nieuwe vormen en benaderingen ontstaan, waarop wij ons bij Instituut Menz oriënteren. We laten ons ook inspireren door ontwikkelingen binnen verschillende wetenschappelijke stromingen, zoals de neurowetenschappen, de quantumfysica, of de neuropsychologie.
Wij willen met toegankelijke taal en persoonlijke betrokkenheid ondersteunen dat mensen zich kunnen ontwikkelen naar een meer bewust, betekenisvol leven, met concreet resultaat in hun communicatie. Onze focus ligt daarbij op het begrijpen door te ervaren. Veel mensen hebben namelijk al veel kennis in huis. De vraag is vaak: hoe breng ik deze kennis nu werkelijk in de praktijk?

De resultaten

Wat deelnemers aan het eind van onze trajecten en opleidingen vaak teruggeven is dat ze in contact zijn gekomen met wat ze echt belangrijk vinden en dat ze beter weten hoe ze zich hiertoe willen verhouden. Ze realiseren zich wie ze in de kern zijn en hoe ze met vraagstukken in het leven willen omgaan. Er ontstaat meer zelfkennis en zelfvertrouwen. Er is vaak veel bewust geworden van wat al onbewust aanwezig was. En daarmee betekent de opleiding voor iedereen wat anders!
In alle gevallen worden de actieradius en de keuzemogelijkheden vergroot. Mensen worden simpelweg effectiever in de communicatie, rustiger in omgang met zichzelf en anderen, waardoor een groter gevoel van verbondenheid ontstaat.

 

Als je blijft doen, wat je altijd heb gedaan,dan krijg je, wat je altijd hebt gekregen.