Professionele communicatie

Heeft uw organisatie professionele communicatie nodig?

Dat professionele communicatie voor meer efficiëntie, een betere samenwerking, meer werkplezier en tijdwinst in een organisatie zal zorgen ligt voor de hand.
Wij denken dat er voor een open communicatie vooral vertrouwen, bereidheid om samen te werken, betrokkenheid en interne motivatie nodig zijn.
Omdat communicatie door mensen plaatsvindt en ieder mens in zijn/haar leven unieke ervaringen heeft opgedaan die tot neurologische conditioneringen in zijn/haar gedrag heeft geleid, ontwikkelen wij professionele communicatietrajecten op maat.

Binnen Instituut Menz werken wij vanuit de overtuiging dat ieder mens het goede bedoelt en laten deelnemers zichzelf leren kennen, zich verbazen en zich weer verbonden voelen. Met als gevolg uitzonderlijke resultaten die na relatief korte tijd waarneembaar zijn in de dagelijkse praktijk.

De voorwaarde is dat de deelnemer actief wil deelnemen aan het traject en dat en het bestuur achter dit traject staat, bereid is verantwoordelijkheid te nemen en een actieve bijdrage in het traject levert.

Wilt u meer weten?
Stuur ons een e-mail of bel direct met Bernd Jansen

tel. 06-40868519

of

bernd@instituutmenz.nl