Systeemdenken veranderen

Van ineffectieve naar succesvolle patronen

Oplossingen die in het verleden niet werkten, moeten niet opnieuw worden gebruikt.

Dat lijkt logisch. Hoe komt het dan dat mensen (in organisaties) niet alleen succesvolle, maar ook ineffectieve patronen vaak keer op keer herhalen?
Het antwoord ligt in onze onbewuste conditioneringen en de opbouw van onze hersenen.

Vanuit een neurowetenschappelijke benadering helpen wij organisaties deze processen te begrijpen en de organisatie zo in te richten dat meer verbondenheid, werkplezier en minder ziekteverzuim ontstaat. Ook ontstaan op een natuurlijke manier efficiëntere werkprocessen die niet alleen voor meer resultaat maar ook tot meer tevredenheid op de werkvloer zorgen.

Een kleine onderbouwing

Beslissingen worden grotendeels gemaakt op basis van een bepaalde denkstructuur. Een persoon die bijvoorbeeld geregeld dezelfde fout maakt, doet dit niet voor zijn plezier, maar omdat dit gedrag in zijn neurologische structuur een werkende strategie op een prikkel is. Het is een (ongewenste) oorzaak-gevolgkoppeling van de hersenen die suggereren dat dit de juiste weg is.

Ieder mens handelt binnen dit mechanisme. Ook werken de onbewuste overtuigingen zo sterk, dat je andere mogelijkheden gewoonweg niet kunt waarnemen. Ook al weten mensen bewust nog wel dat het in het verleden geen goede oplossing was, toch zullen ze op deze denkstructuur teruggrijpen. Ze hebben op dat moment geen andere manier van denken tot hun beschikking.

Bij projecten binnen organisaties kan dit systeemdenken een deel van het probleem vormen. Mensen blijven dezelfde beslissingen nemen en daardoor worden steeds dezelfde soort resultaten herhaald. Daarnaast wordt er bij projecten vaak gefocust op het goed doorlopen van de verschillende processtappen.

Wat is hieraan te doen?

Onderzoek van onder andere MIT-wetenschapper Otto Scharmer (bekend van de Theorie U) toonde  het volgende aan: de intentie van ‘de interventiegever’ heeft meer invloed op de uitkomst of het resultaat van een project dan de opvolgende processtappen. Dit is een interessante ontdekking. Want geregeld wordt er juist veel energie in de processtappen gestopt in plaats van tijd en energie te investeren in de basis of het vertrekpunt. Met andere woorden: we investeren meer in vaardigheden dan in de houding die eraan ten grondslag ligt.

Het is te vergelijken met een boer die zijn land bewerkt om een goede oogst te halen. De boer kan zich bezighouden met het bemesten, het weghalen van onkruid en het kiezen van de juiste waterinstallatie. Heel belangrijk natuurlijk. Echter, hoe de oogst daadwerkelijk uitvalt heeft in eerste instantie te maken met de kwaliteit van de grond. Als de basis (grond) van hoge kwaliteit is, dan is de kans op een goede output (oogst) groot, ook al zijn de processtappen (bemesting en onkruidbeheersing) niet optimaal.

Mensen zijn in staat bij zichzelf te ontdekken hoe ze de kwaliteit van de intentie kunnen verhogen. Dat kan bijvoorbeeld in een traject bij Instituut Menz. Doel van het traject is dat veel dingen je beroepsmatig en privé makkelijker afgaan en dat je effectiever handelt, meer zingeving ervaart en met meer plezier communiceert. Deze ontwikkeling is door een natuurlijke en geïntegreerde aanpak mogelijk, waardoor deze resultaten ook na vele jaren nog steeds aanwezig zijn.
Een soortgelijke geïntegreerde aanpak werkt ook voor processen binnen organisaties. Een organisatie is immers in eerste instantie een systeem van mensen.


Interesse in maatwerk?

Wij denken graag met u mee. Vaak weten wij de oplossing ook niet van tevoren, maar ontwikkelt zich deze in het werk met elkaar. Onze aanpak is misschien een beetje ongewoon maar zorgt ook voor ongewone resultaten.

Indien u nieuwsgierig bent of vragen hebt, neem gerust contact op met Bernd Jansen:

tel. 06-40868519

of

bernd@instituutmenz.nl