Uitnodiging: 4 oktober VPRO Tegenlicht Meet Up 19:30uur

Uitnodiging: 4 oktober VPRO Tegenlicht Meet Up 19:30uur

Nooit eerder leefde de mens in zo’n vrije, veilige en toegankelijke wereld als vandaag. Armoede en criminaliteit nemen wereldwijd af, de levensverwachting en het opleidingsniveau stijgen. Toch heeft deze welvarende wereld ook een keerzijde. Niet alleen putten we de aarde uit, ook vragen we veel van ons eigen vermogen. “We hebben een samenleving gecreëerd waar wij als mens eigenlijk niet meer aan kunnen voldoen” zegt psychiater-filosoof Damiaan Denys. Zit de echte crisis in onszelf?

Deze vraag belichten wij bij de komende Meet Up vanuit de werkwijze van de hersenen. Hoe verwerken onze hersenen prikkels en welke effecten heeft dit op de moderne mens. Hoe gaan wij en onze jeugd om met de dagelijkse hoeveelheid aan informatie en welke effecten heeft dat op ons welzijn en onze gezondheid. Op ons mens- en zelfbeeld en hoe wij de wereld waarnemen.
Wij zullen ook kijken naar mogelijkheden en oplossingen hoe wij in de dagelijkse bedrijvigheid beter kunnen omgaan met prikkels en het ervaren van stress kunnen voorkomen.

Deze avond wordt begeleid door Bernd Jansen van het Instituut Menz te Arnhem. Hij zal deze avond op een persoonlijke, humorvolle, toegankelijke en interactieve manier vormgeven.

Bernd Jansen heeft als achtergrond: technische bedrijfskunde en psychotherapie.

Na jarenlange ervaring in het bedrijfsleven, in het beroepsonderwijs en als therapeut in de integratieve psychotherapie werkt hij tegenwoordig vooral met mensen in groepen om veranderingen in gang te zetten en ontwikkelingen te begeleiden. Sinds 2008 is zijn aanpak geïnspireerd door ontwikkelingen in de neurowetenschappen en onderzoekt hij verbanden tussen psychologische stromingen, NLP en de neurowetenschappen. In zijn werkwijze combineert hij inzichten uit deze disciplines en de boeddhistische psychologie.

Vrijdag 4 oktober in het Rode Kafé, Bilderdijkstraat 20 te Doetinchem. Aanvang 19.30 uur (inloop vanaf 19 uur). Entree en kopje koffie zijn gratis en iedereen is welkom