Jessica te Brummelstroete-Opdenoordt

Jessica te Brummelstroete-Opdenoordt

De opleiding helpt mij dat ik anders omga met mijn gezin en familie.
Tijdens mijn werk heb ik het gevoel meer contact te maken en oordeellozer te kunnen luisteren naar anderen.
Ik ben bewuster van mijn eigen wereldbeeld en dat deze niet hetzelfde is als die van anderen, waardoor er meer begrip is.
De afwisseling van theorie en oefeningen was voor mij goed in evenwicht.