Voorbij het ego

Leven vanuit vertrouwen en balans

Herken je dat je al een tijdje bezig bent met bewuster leven? Dat je meer inzicht krijgt in wat zich in jezelf en in je omgeving afspeelt? Word je je bewuster van je gedachten en hoe die van invloed zijn op wat je voelt en de keuzes die je maakt? Dan merk je waarschijnlijk, dat je communicatie flexibeler is geworden. Je staat meer open en bent nieuwsgierig naar perspectieven van anderen. Je voelt je minder persoonlijk geraakt en hebt minder de behoefte om te oordelen. Dat is prettig, omdat het meer keuzevrijheid oplevert en de kwaliteit van je relaties verandert. Tegelijk brengt deze ontwikkeling nieuwe uitdagingen met zich mee. Doordat je oordelen loslaat, ontdek je de gevoelens die daaronder liggen. Het kan goed zijn, dat het nieuwe vragen oproept. Vragen zoals:

 • Hoe ga ik om met gedachten en stemmen in mijn hoofd die niet weg gaan?
 • Wanneer ben ik echt mezelf?
 • Hoe blijf ik bij mezelf in spannende situaties?
 • Hoe kan ik zorgen voor mijn eigen behoeften in plaats van er afhankelijk van te zijn dat anderen het me geven?
 • Hoe blijf ik bewust als ik stress of tijdsdruk ervaar?

En herken je dat het prettig is ondersteund te worden in dit proces en met anderen hierin op te trekken? Dan is deze training misschien wel voor jou bedoeld.

In de training ‘Voorbij het ego’ belichten en oefenen we vanuit verschillende invalshoeken hoe je je ego kunt herkennen, accepteren en loslaten. Om te leven vanuit vertrouwen en rust.

 

Ruimte voorbij het ego

Eckhart Tolle definieert ego als de identificatie met gedachten. Daarmee bedoelt hij dat je de (onbewuste) gedachten in je hoofd voor waar aanneemt en daar je gevoel van eigenwaarde aan ontleent. De gedachten kun je zien als ‘de bril waardoor je de werkelijkheid waarneemt’. Je bewust worden van de bril en de ruimte ervaren als je die bril afzet, brengt een nieuwe werkelijkheid met zich mee.

Dan merk je dat de functie van het ego is om jou te beschermen. Hoe sterker en vrijer je wordt, hoe minder deze bescherming nodig is, waardoor je die laag voor laag kunt loslaten. En dat brengt je dichterbij wie je bent.

 

Fasen van bewustzijn

In het proces van bewuster worden wisselen verschillende niveaus van bewustzijn zich af. Het kan goed zijn dat je je herkent in de continue beweging tussen deze vier fasen:

 1. Je bent je bewust van alle ruis in je hoofd en hoort de gedachten die niet helpend zijn, maar het is lastig ervan los te komen.
 2. Je herkent de gedachten (en de gevoelens die ze teweegbrengen) als niet stabiel en van voorbijgaande aard, waardoor je er niet meer zo in mee hoeft te gaan. Je ziet ze meer als voorbijgaande wolken aan de lucht. Er ontstaat ruimte tussen jou en de gedachten. Dat geeft een gevoel van rust en invloed.
 3. Je begint het leven meer te voelen. Je wordt je bewust van de energie die schuilgaat achter gedrag en woorden. Je hoort wat er wordt gezegd en ook wat er niet wordt gezegd maar wel wordt bedoeld. Je voelt aan of gedrag en woorden oprecht en authentiek zijn en begrijpt de diepere drijfveren die eronder liggen. Daar sta je voor open en maakt er contact mee. Oordelen beginnen weg te vallen, omdat je begrijpt dat wat je waarneemt slechts een deel is van het geheel.
 4. Je bent present in je originele staat. Bewust en zonder gedachten over wie je bent of zou moeten zijn. Je bent aanwezig bij wat er is en aanvaardt de realiteit, precies zoals die zich voordoet. Je voelt je een onderdeel van het leven en de natuur waar alles met elkaar verbonden is. Je realiseert je dat het automatische denken een illusie is en onpersoonlijk. Situaties zijn – of ze nu prettig zijn of onprettig – speelse mogelijkheden om bewustzijn te ervaren vanuit flow en creativiteit. Je ervaart deze fase door de levendige energie die vrijkomt.

Een steuntje in de rug

Herken je één of meer van deze fasen in jezelf? Je bent van harte welkom mee te doen. Want wellicht geldt ook voor jou dat als je hiermee bezig bent, er periodes zijn dat het vanzelf lijkt te gaan en dat er tijden zijn, dat je tegen nieuwe vraagstukken aanloopt. Dan kan het behulpzaam zijn er met anderen over te spreken, samen te oefenen en nieuwe inzichten aangereikt te krijgen, zodat je proces een steuntje in de rug krijgt.

“In het nu ben je altijd gelukkig. Als je niet gelukkig bent, ben je niet in het nu.”

Eckhart Tolle

 

De opzet en inhoud van “Voorbij het ego”

Deze training heeft als bedoeling je een verdieping in je proces te laten ervaren. Opdat je vrijer en authentieker in je leven kunt staan. Het gaat niet om meer worden wie je bent. Het gaat om zijn wie je bent.

In de training is er steeds ruimte voor:

 • uitwisseling met elkaar (wat kom je tegen in je dagelijks leven?)
 • bewegingsoefeningen om het lichaamsbewustzijn te vergroten
 • geleide meditatie
 • theoretisch aanbod met oefeningen om het eigen te maken.

Je kunt nieuwe ervaringen opdoen in:

 • het benutten van je intuïtie
 • het herkennen van fysieke signalen
 • het helende effect van diep luisteren
 • er zijn vanuit Presence, zodat je welwillend en open kunt zijn bij alles wat zich aandient
 • het manifesteren van je wat jij wil bijdragen voorbij ego behoeften
 • liefdevoller aanwezig kunnen zijn bij jezelf en anderen
 • je fysiek veilig voelen vanuit diepe ademhaling en rustige hartslag, je bewust van je lichaam
 • mild zijn naar jezelf, het proces dat gaande is, zonder strengheid voor waar je staat
 • je leren verhouden tot de uiterlijke wereld vanuit je innerlijke wereld.

Bronnen

Bronnen die ten grondslag liggen aan deze training zijn onder andere van Eckhart Tolle, Thich Nath Han, Thomas Hübl, Byron Katie, Otto Scharmer, Stephen Porges en Rupert Spira.

Locatie regio Arnhem Nijmegen

Om het ontwikkelproces optimaal te ondersteunen vindt deze training plaats in een passende omgeving van het voormalige klooster in Huissen (op korte afstand van Arnhem en Nijmegen). In de trainingszaal en de grote kloostertuin is voldoende ruimte en rust.

Data

De training start op 04 november 2023.

 • blok 1  04, 05 november
 • blok 2  15, 16, 17  december (met overnachting)
 • blok 3  27, 28 januari
 • blok 4  16, 17 maart

Data onder voorbehoud en i.v.m. eventuele coronamaatregelen zijn verplaatsingen van de dagen mogelijk.

Tarief

Het tarief voor de training is € 2195,-
Dit is inclusief het lesmateriaal, maaltijden, twee overnachtingen, koffie, thee, fruitsappen, fruit e.d.
Deze training is vrijgesteld van BTW.

Interesse?

Meld je aan of neem vrijblijvend een optie voor de training ‘voorbij het ego’

Begeleider

Deze training wordt begeleid door Suzanne Niemeijer. Haar achtergrond is onder deze link te vinden.

Vragen die Suzanne al van jongs af aan bezig houden zijn: hoeveel invloed heb ik op mijn leven? Wat doen mensen precies die het werk doen wat ze het liefste doen? Wat kunnen mensen die niet bang lijken te zijn voor hun angsten? Hoe werkt motivatie? Wanneer ontwikkelt iemand zich optimaal? Deze vragen vormen de rode draad in zowel haar persoonlijke zoektocht als in haar werk.
Suzanne volgt sinds 3 decennia intensieve opleidingen, trainingen en retraites in verschillende tradities. Daarnaast beoefend ze meerdere vormen van yoga en meditatie, zodat bewustzijn van lichaam en geest zeer vertrouwd zijn geworden.

Suzanne zegt: “In mijn eigen leven ervaar ik een diep gevoel van tevredenheid, waarvoor ik steeds minder afhankelijk ben van externe omstandigheden. Angsten die jarenlang mijn leven beheersten, raken meer en meer op de achtergrond. Daarvoor in de plaats ontstaat een levendigheid die moeilijk in taal is uit te drukken. Mijn vertrouwen in het potentieel van mensen is enorm. En dat draag ik graag over op iedereen die dat in zichzelf wil ontdekken”.

Vragen

Als je mee zou willen doen en als je nog vragen hebt, bel gerust met Suzanne Niemeijer 06-24570832.