Instituut Menz voor persoonlijke en professionele ontwikkeling

NLP trainingen en opleidingen in regio Arnhem – Nijmegen

Instituut Menz is gespecialiseerd in opleidingen, trainingen en maatwerktrajecten op het gebied van communicatie- en persoonlijke & professionele ontwikkeling. Wij werken met NLP, mindfulness, (neuro)wetenschappelijke onderbouwing en zijn gevestigd in de regio Arnhem en Nijmegen.

Onze naam “Menz” is afgeleid van het Latijnse ‘mens’, dat staat voor geest (denkend bewustzijn). De Z staat voor het zenuwstelsel en verwijst naar de neurologie omdat de structuur en conditioneren van onze hersenen essentieel voor ons handelen is. Geheel in deze lijn is bewustzijnsontwikkeling onze drijfveer.

Bewuster leven met betekenis

We menen dat deze tijd behoefte heeft aan bewuste mensen die zich verbonden voelen en betekenis willen geven.

Doel is dat mensen kunnen ervaren dat er verandering ontstaat in oud geconditioneerd gedrag en dat zij zich effectiever en vermogender voelen. Dit doen we met onderbouwde kennis en concrete handvatten, zodat naast direct resultaat ook structurele veranderingen zichtbaar zijn.
Binnen Instituut Menz werken wij vanuit het vertrouwen dat ieder mens in staat is eigen antwoorden te vinden. Als dit gebeurt, gaat het om wat echt zin heeft voor hen en vindt verandering zowel mentaal, emotioneel als lichamelijk plaats. Geïntegreerd en duurzaam.

Zou jij willen:

  • merken dat communicatie met jezelf en anderen plezieriger en effectiever wordt?
  • ontdekken dat je meer kunt leren dan je voor mogelijk had gehouden?
  • ervaren dat meer rust in je gedachten en focus in je handelen ontstaat?
  • merken dat wat je denkt in balans is met wat je voelt en doet?
  • ervaren dat je meer verbonden bent met wat voor jou belangrijk is?

Bij Instituut Menz heb je de mogelijkheid om dit te ontdekken. Tijdens onze NLP opleidingen en trainingen in Arnhem gebeurt dat concreet met diepgang, zonder nonsens, en er wordt veel gelachen. Want wij denken dat humor, persoonlijk betrokkenheid en respect ideale voorwaarden zijn voor ontwikkeling.