Foundation

Jongerenstichting van Instituut Menz

We willen actief bijdragen aan de ontwikkeling van jongeren.

Daarom hebben wij in 2012 de foundation JongMenz opgericht. De jongeren-stichting van Instituut Menz biedt NLP en Mindfulness trajecten voor jongeren in Arnhem aan. Daarin kunnen zij onder andere vaardigheden leren om effectiever te communiceren. Ze kunnen ontdekken en leren kennen wat belangrijk is voor iemand in het leven. Ze leren de eigen emoties  kennen en begrijpen en hun zelfvertrouwen vergroten.

Wat wij willen ondersteunen zijn jonge mensen die beter weten wie ze zijn, wat ze in hun leven willen en zich meer verbonden voelen met de wereld waarin ze leven.

.

Structurele hulp voor kinderen in Vietnam

Naast onze activiteiten in Arnhem steunen wij structureel kinderen en jongeren in Vietnam om hen een betere toekomst te geven. In de kindertehuizen van het Maiteya-fonds worden kinderen in Vietnam opgevangen. Ze ontvangen er voedsel, een geborgen thuis en (beroeps)onderwijs. Naast schoolkennis krijgen deze kinderen ook onderwijs in “hoe word ik gelukkig?”. Wij kennen een aantal verzorgers en onderwijzers persoonlijk en weten dat iedere financiële ondersteuning ook 100 procent bij de kinderen en jongeren terechtkomt.

.

Onze activiteiten

De activiteiten van onze foundation, worden door goed opgeleide professionals uitgevoerd die hun vrije tijd ter beschikking stellen ten behoeve van de jongeren.

Wij willen iedereen die ons in de laatste jaren heeft gesteund en ook toekomstig in dit werk gaat steunen hartelijk danken!

Indien u nieuwsgierig bent of vragen hebt, neem gerust contact op met Bernd Jansen:

tel. 06-40868519

of

bernd@instituutmenz.nl