Accreditatie en kwaliteit

Accreditatie en kwaliteit.

NVNLP

Instituut Menz is aangesloten bij en erkend door de Nederlandse Vereniging voor NLP. De NVNLP is de grootste en oudste NLP-vereniging van Nederland met als doel de kennis over en kwaliteit van NLP-opleidingen te bevorderen. Deze vereniging stelt nadrukkelijke kwaliteitseisen aan de NLP-instituten voor wat betreft het NLP-opleidingscurriculum en ook de didactische vorm waarin de NLP-opleidingen worden gegeven.
Wij voldoen we met onze NLP-opleidingen niet alleen ruimschoots aan de eisen van de NVNLP, wij hanteren ook de internationale standaards met betrekking tot de opleidingskwaliteit.
Het is daarom ook mooi om te merken dat onze deelnemers vaak in het bijzonder de kwaliteit van de opleidingen in hun opleidingsevaluatie benadrukken.

 

.

.

.

.

CRCBO

Instituut Menz is als opleidingsinstituut officieel geregistreerd door het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs als aanbieder van beroepsgerichte scholing. Daarmee geeft het CRKBO aan, dat het aanbod van Instituut Menz aan zijn kwaliteitseisen voldoet. De scholingen van Instituut Menz zijn daarom vrijgesteld van btw.

Het CRKBO toetst de procedurele kwaliteit van het scholingsaanbod, waarbij onder meer wordt gekeken naar de duidelijkheid van de informatievoorziening. Instituut Menz heeft voor de kwaliteitsborging onder meer een kwaliteitsinnovatiegroep via onder andere een extern en onafhankelijk kwaliteitsadviesbureau ingesteld. Bovendien worden de algemenen voorwaarden, die Instituut Menz hanteert, getoetst aan consumentenwetgeving.

Mocht er ooit een klacht zijn, dan doen wij er alles aan om die in overleg binnen twee weken op te lossen. Vanzelfsprekend voldoen wij ook aan alle procedurele richtlijnen van de NVNLP, zoals de cursistenevaluatie of de interne- of voor de tweede instantie, de klachtenprocedure van de NVNLP die u op de website van de NVNLP kunt vinden. Uiteraard behandelen wij alle gegevens vertrouwelijk. De uitspraken van de NVNLP zijn voor ons bindend. Indien gewenst zijn deze procedures of andere documenten, zoals een privacyverklaring bij ons op te vragen.