Persoonlijk woord

Een persoonlijk woord uit Arnhem

Door een fysieke uitputting 25 jaar geleden was ik genoodzaakt om iets in mijn leven te veranderen. Ik besloot om aan de oorzaak te werken en om mij persoonlijk te ontwikkelen. Het is mooi om te merken dat ik door de investering in mezelf met de methoden en gereedschappen van NLP in combinatie met mindfulness beoefening mijn leven als veel waardevoller ervaar. Bijvoorbeeld dat ik mezelf meer waard vind en ik me in mijn communicatie naar anderen nu gelijkwaardiger gedraag dan ik het ooit ervoor heb kunnen doen. Dat komt zeker ook doordat ik veel meer dingen doe die bij mij en mijn talenten passen. Ik merk dat ik geleerd heb de juiste keuzes te maken. Dagelijks kan ik voelen dat ik een gezond fundament en zelfvertrouwen heb ontwikkeld. Ik kan mijn grenzen goed aangeven en hoor dan ook nog van mensen dat zij mij als zeer open ervaren. Dit was niet altijd zo.

Wat heb ik veel communicatieve blunders begaan.

Hoe vaak heb ik door de verkeerde woorden te gebruiken mijzelf gesaboteerd. Hoe vaak voelde ik me onbegrepen, ondanks alle positieve bedoelingen. Ik snapte het zelf niet. Later kwam ik erachter welke processen uit het verleden mijn toenmalige gedrag en communicatie beïnvloedden. Dit was dus een reden waarom ik soms minder goed uit de verf kwam dan ik wilde. Of dat ik op een bepaalde opmerking buiten proportie reageerde. En dan heb ik het nog niet eens over mijn gedachten wat andere mensen wel of niet van mij zouden denken. Ik zou nog eindeloos van dit soort voorbeelden kunnen opnoemen. Ze hadden zo vaak invloed om mijn relaties en mijn werk.

Het zal niemand verbazen dat ik iedereen van harte een mooie reis naar een prachtig leven toewens.

Een investering in jezelf met alle positieve gevolgen voor jezelf en je omgeving. Er zijn veel wegen die daar naartoe kunnen leiden. Sommigen vinden het in hun geloof, anderen zijn bezig met oosterse stromingen of meditatievormen, of vinden het door hun passie uit te leven en zo zijn er ontelbare wegen. NLP in combinatie met mindfulness beoefening is ook een mogelijke weg: maar wel een zeer effectieve.

Met een hartelijke groet,

Bernd Jansen

 

 

 

‘Hoe komt het nou, dat jij enthousiast bent over NLP?’,

wordt mij wel eens gevraagd, alsof mensen NLP niet goed kunnen plaatsen bij mij. Ik kan die vraag begrijpen. Om twee redenen zelfs: deels vanuit alle beelden, gedachten en ideeën die er leven over NLP (het zijn er veel en ze zijn zeer divers). En deels ook omdat ik naast mijn werk als NLP-trainer werkzaam ben vanuit een meer wetenschappelijke context voor het Nivoz, Nederlands Instituut voor Onderwijs- en Opvoedingszaken, waaraan ik ben verbonden als docent Pedagogische Tact en Leiderschap.

Maar ik ben dus enthousiast. Heel enthousiast zelfs.

Misschien komt het wel, omdat NLP – zoals wij er vorm aan geven binnen ons instituut –

een krachtige manier is om dichter bij jezelf te komen.

Zo is het bij mezelf gegaan toen ik in 2003 startte. En zo ervaar ik het tot op de dag van vandaag als ik mensen zie opbloeien en in relatief korte tijd hun wensen zie vervullen. Echte wensen, die voortkomen uit vragen als:

Wie wil ik zijn? Wat wil ik bijdragen? Hoe wil ik gekend worden? Hoe wil ik leven?

Misschien komt het wel omdat NLP niet gaat over wat waar is, waardoor iedereen met NLP zijn eigen waarheid kan vinden. Dat ik dat belangrijk vind, ligt verankerd in mijn eigen geschiedenis, waar ik me als kind van gescheiden ouders met twee uiteenlopende levensovertuigingen al op jonge leeftijd afvroeg wat waarheid eigenlijk is.

Misschien komt het wel omdat NLP niet gaat over inhoud, maar over structuur. Daardoor is het mogelijk om los te komen van (denk)patronen die in de weg zitten en bewustzijn te ontwikkelen. Ik vond het vanaf mijn kennismaking een verademing om te ontdekken dat een zin als ‘Zo ben ik nu eenmaal’ helemaal niet hoeft te kloppen en dat iedereen tot zoveel in staat is. We zijn zoveel krachtiger dan we zelf geneigd zijn te denken.

Misschien komt het wel omdat NLP diep gaat zonder zweverigheid.

Ik houd ervan als grote thema’s en belangrijke waarden worden verbonden aan concrete vertalingen.

Misschien komt het wel omdat NLP niet kan vervelen, omdat het leven zelf steeds het uitgangspunt is. We weten allemaal dat het leven steeds verandert en NLP verandert mee. Daarmee is de toepassing steeds nieuw.

En misschien komt het wel omdat de ervaring centraal staat. Ervaren is begrijpen en dan heb je er niet zoveel woorden en overtuigingen bij nodig.

Hoewel NLP is ontstaan in de jaren 70 van de vorige eeuw, is het wat mij betreft nog ongelooflijk actueel. Vragen van mensen zoals ‘Zit ik op de goede weg?’, ‘Wat wil ik eigenlijk graag?’, ‘Wat vind ik echt belangrijk?’, zijn van alle tijden. Dan zijn er vele wegen die naar de antwoorden leiden en NLP is er één van. Een prettige, gezamenlijke, vrolijke weg, die je brengt op een plek waar je wellicht niet van had durven dromen. Zo is het in ieder geval bij mij gegaan.

Suzanne Niemeijer