Lezingen en workshops

Bent u op zoek naar authentieke en inspirerende sprekers?

Suzanne Niemeijer en Bernd Jansen zijn inspirerende sprekers die op hun eigen, authentieke wijze voor impact bij de deelnemers zorgen.

 

De sprekers voor lezingen en workshops:

Bernd Jansen

Zijn fascinatie ligt op het terrein van de veranderpsychologie en de hersenen. In zijn interactieve lezingen laat hij mensen graag lachen, ervaren, in beweging brengen en zet mensen aan het denken.

Zijn wortels liggen in de techniek, defensie, bedrijfsleven, economieonderwijs en in de psychologie/psychotherapie met oriëntatie op de neurowetenschappen. Deze achtergrond helpt hem om complexe materie voor een breed publiek op een inspirerende en humorvolle wijze toegankelijk te maken.

Bernd zijn streven is dat mensen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Als mensen zich als “subject” ervaren, groeit zelfvertrouwen, natuurlijke betrokkenheid, nieuwsgierigheid, ontwikkelingsbehoefte en meer werk- en levensvreugde.

Hij laat mensen niet alleen ontdekken wat ze kunnen veranderen, maar ook hoe ze dit in de eigen praktijk kunnen brengen.

Het liefst denkt hij met u mee voor een maatwerkoplossing. Zijn streven is om bij te dragen aan een duurzame impact voor mens en organisatie.

U kunt ook kiezen uit de volgende interactieve lezingen en workshops van 25 minuten tot 3 uur.

 • Uit de maalstroom van het denken stappen
  In 1,5 uur ervaren en leren hoe wij structureel meer rust en focus in ons dagelijkse leven kunnen krijgen.
 • Omgaan met al die informatie -prikkels, (Effectieve stress reductie).
  Leren hoe wij beter kunnen omgaan met de dagelijkse hoeveelheid van informatie en prikkels. Onze stress makende patronen begrijpen en hoe wij het ervaren van stress kunnen verminderen.
 • Hersenen en veranderingen
  Hoe komt het dat gedragsverandering zo lastig is en hoe kan een duurzame gedragsverandering plaatsvinden
 • Cultuurverandering “Subject” en “Object”
  Gezond functionerende (werk-) gemeenschappen creëren.
 • Wat is Geluk en wat is zinvol ?
  Een beschouwing vanuit een neurobiologisch, non-duaal
  en boeddhistisch perspectief?
  Zingeving begrijpen en vreugde ervaren door de aanname van het ongemak.

Indien u interesse of vragen heeft, neem gerust contact met ons op via info@instituutmenz.nl of bel ons: 026 376 45 33.

 

Suzanne Niemeijer

Suzanne is gefascineerd door menselijke ontwikkeling en (persoonlijk) leiderschap. Ze werkte als docent en leidinggevende in het (speciale) basisonderwijs en in het hoger beroepsonderwijs. Als onderwijsmanager ontwikkelde ze een eigen visie op leiderschap. Ze specialiseerde zich in het begeleiden van (jonge) mensen en het aansturen van,- en leiding geven aan docententeams.

Wat Suzanne belangrijk vindt, is dat mensen zichzelf kunnen ervaren als waardevol en dat ze plezier beleven in het benutten van hun kwaliteiten. Levenslust, energie en verbondenheid zijn daarbij belangrijke waarden. Zij laat mensen op een authentieke manier ervaren, dat ze tot zeer veel in staat zijn als ze weten wat echt belangrijk is.

Dit kan in een maatwerktraject, via een workshop of tijdens een interactieve lezing van 30 minuten tot 2 uur.

 • Leiderschap
  Waar wil jij dat jouw werk en leven over gaat? En wat is er nodig om de leiding in eigen hand te nemen?
 • Theorie U, leren van de toekomst
  Hoe kun je loskomen van ongewenste patronen om vanuit meer diepgang en verbondenheid te leven en werken?
 • Pedagogiek en opvoeding vanuit wederzijds respect
  Hoe kun je jonge mensen ondersteunen in hun weg naar volwassenheid?
 • Motivatie
  Wat zijn drijfveren in jouw leven die betekenis geven? En hoe begeleid je anderen daarin?

Indien u interesse of vragen heeft, neem gerust contact met ons op via info@instituutmenz.nl of bel ons: 026 376 45 33.